Sforum.vn – Hỏi đáp: iOS 9.1, 9.2, 9.3 đã thực sự jaibreak được hay chưa ?

Video is ready, Click Here to View ×


Trang chủ: http://cellphones.com.vn
Trang tin tức: http://cellphones.com.vn/sforum

Xem thêm:
* Thủ thuật vuốt để xoá danh bạ trên iOS: http://cellphones.com.vn/sforum/sforum-thu-thuat-vuot-de-xoa-danh-ba-tren-ios/
* Hướng dẫn chặn quảng cáo trên Android và iOS: http://cellphones.com.vn/sforum/sforum-huong-dan-chan-quang-cao-tren-android-va-ios/

50 Comments on Sforum.vn – Hỏi đáp: iOS 9.1, 9.2, 9.3 đã thực sự jaibreak được hay chưa ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*