វិធីសាស្រ្តតម្លើងកម្មវិធី Facebook អោយបានចំនួនពីរ នៅលើ iOS 9.3.2 ដោយមិនចាំបាច់ Jailbreak

Video is ready, Click Here to View ×


អានអត្ថបទដើម ដោយចុចលើតំណរខាងក្រោមនេះ៖

សម្រាប់​អ្នក​ចង់​បាន Facebook ចំនួន​ពីរ​នៅ​លើ iPhone iPad ដោយ​មិន​ចាំបាច់ Jailbreak! (មានវីដេអូ)

2 Comments on វិធីសាស្រ្តតម្លើងកម្មវិធី Facebook អោយបានចំនួនពីរ នៅលើ iOS 9.3.2 ដោយមិនចាំបាច់ Jailbreak

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*